top of page
yfirlit_edited.jpg

skipulagsverkefni

Fjölbreytileiki noktunar, starfsemi - stök.jpg

Stjórnarráðsreiturinn

Skipulagssamkeppni

Verkkaupi:  Reykjavíkurborg

Samkeppni: 2020

Verktími:     2022


T.ark og Studio Sprint fengu 1.verðlaun fyrir tillögu sína í opinni samkeppni að nýju skipulagi fyrir Sölvhólsgötureitinn. En þar er fyrirhuguð framtíðaruppbygging ráðuneyta og stjórnsýslustarfsemi.

Áhersla var lögð á að húsnæðið væri öruggt og mikill sveigjanleiki í áfangaskiptingu.

Á sama tíma skildi skipulagið vera bjart, skjólsælt og aðlaðandi borgarrými sem félli vel að nærliggjandi umhverfi.

Stokkar við Miklubraut og Sæbraut

Skipulagssamkeppni

Verkkaupi:  Reykjavíkurborg

Verktími:     2020-2021


Lokuð samkeppni fimm teyma um skipulag stokka Miklubrautar og Sæbrautar og uppbyggingu á og við þá. Sjá nánar myndbönd undir "meira".

grm.PNG
Reykjavikurflugvöllur copy.jpg

Reykjavíkurflugvöllur

Deiliskipulag

Verkkaupi:  Reykjavíkurborg og ISAVIA

Verktími:     áframhaldandi

T.ark hefur séð um skipulagsvinnu fyrir Reykjavíkurflugvöll frá því að Gísli Halldórsson fór að vinna fyrir Agnar Kufoed-Hansen sem flugmálastjóra eftir síðara stríð. T.ark vann síðustu heildaruppfærslu á flugvallarskipulaginu 2017 ásamt síðari breytingum.

Samhliða því hefur T.ark séð um skipulagsreglur flugvallarins fyrir ISAVIA.

.

Norðlingaholt

Deiliskipulag

Verkkaupi:  Rauðhóll

Verktími:     1999-2002

Deiliskipulag fyrir nýtt hverfi í Norðlingaholti

.
Forsíðumynd.tif
Afstöðumynd_skissa_280416b.jpg

Nordic Built Competition, Kársnes

Skipulagssamkeppni

Verkkaupi:  Kópavogsbær

Verktími:     2014


Samnorræn samkeppni um vistvæna þéttingu byggðar. T.ark ásamt Studio Egret West í London gerði meðfylgjandi tillögu sem var "shortlistuð" í fjórar útvaldar tillögur.

Skógarsel

Deiliskipulag

Verkkaupi:  Eykt

Verktími:     1999-2002


T.ark hannaði hús og deiliskipulag á svokallaðan Alaskareit í Breiðholti. Lögð var áhersla á að halda sem mest af stórum trjágróðri á lóð sem áður var gróðrastöðin Alaska.

nánar
morgunbladid.JPG
01NA-dap brúnt_edited.jpg

Barónsreitir, Reykjavík

Skipulagsreitir 1.174.1 og 1.154.3

Svæðið frá Laugavegi að Skúlagötu, milli Baróns- og Vitastígs.

Verkkaupi:  ÞG Verk

Verktími:     2014-2016, auk síðari breytinga

Verkefnið fólst í því að endurskipuleggja tvo sögufræga reiti í miðbæ Reykjavíkur þannig að hægt væri að þétta íbúðabyggð ásamt því að vernda eldri byggingar á reitnum.

Á efri reitnum, milli Laugavegs og Hverfisgötu var byggð friðaðar götumyndar eldri húsa við Vitastíg dýpkuð inn á reitinn. Ný  göngugata var svo lögð milli Hverfisgötu og Laugavegs sem skilur þá byggð frá nýbyggingum, sem stækka í skala að Laugavegi 77.

Á neðri reitnum var útbúinn reitur fyrir íbúðarhús við Hverfisgötu sem tryggir andrými bæði Barónsfjóss og Bjarnarborgar. Við Skúlagötu var Kex og Skúlagötu 30 haldið en möguleiki á hótelturni á horni Vitastígs og Skúlagötu.

Loftleiðir

Skipulagsgreining

Verkkaupi:  Reitir

Tillögugerð: 2021

Byggingar Loftleiða voru teiknaðar á T.ark á sínum tíma og hefur T.ark sinnt skrifstofuhluta Icelandair í þá áratugi sem liðnir eru. Nýlega keyptu Reitir skrifstofuhúsið og eignuðust þar með allan Loftleiðareitinn. Í ljósi tilkomu Borgarlínunnar og uppbyggingu umhverfis reitinn óskuðu Reitir eftir því að T.ark skoðað hvernig aðlaga mætti mannvirkið að breyttu skipulagi umhverfis  samhliða breyttum hugmyndum Reita um notkun bygginganna.

Tillaga aðlagar lóðina að skipulagi Vatnsmýrarinnar, skapar nýtt borgartorg í stað bílastæðis framan við húsið, sem tengir Borgarlínuna við sögu Reykjavíkurflugvallar með því að sækja form flugvallarins inn í skipulag torgsins. Ný fjölbýlishús norðan megin tengja þjónustu á reitnum við íbúðarhverfið í Hlíðarenda.

Loftleiðatorg.jpg
bottom of page